Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Komplikasjonsbehandling ved Hodgkin lymfom

Både medikamentell- og strålebehandling gir bivirkninger i varierende grad. Det er ofte nødvendig å sette i gang støttebehandling for å få full effekt av behandlingen og/eller redusere plager pasienten opplever.

Medikamentell behandling kan medføre

  • Kvalme i varierende grad. God profylakse og behandling er vesentlig. Les mer
  • Påvirkning av benmargsfunksjonen, især granulocytopoesen. Dette kan i noen tilfeller medføre behov for stimulasjon av denne for å kunne gjennomføre relevant behandling. Les mer
  • Tumorlysesyndrom. Forekommer hyppigst etter cytostatikabehandling hos pasienter med relativt stor tumormasse og høy celleproliferasjon. Les mer
  • Febril nøytropeni. Oppstår på grunn av nedsatt immunforsvar. Feber er ofte eneste symptom. Les mer
  • Infertilitet Les mer

Strålebehandling kan medføre

  • Kvalme, kombinasjon med medikamentell behandling øker kvalmen. Det er vanlig at pasienter taper 5–6 kg i vekt grunnet dårlig appetitt under behandlingen. Les mer

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020