Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Splenektomi

Generelt

Splenektomi ble tidligere utført for å avklare affeksjon av milten hos pasienter med lymfom. Nyere bildediagnostikk, spesielt bruk av ultralydundersøkelse, gjør at denne prosedyren i dag er unødvendig. I stedet gis cytostatika. Ved miltaffeksjon ved behandlingsstart vil man allikevel i en del tilfeller vurdere splenektomi etter avsluttet medikamentell behandling. Dette gjøres for å avklare om det fortsatt foreligger restsykdom. Samtidig er inngrepet et godt alternativ til lokal strålebehandling.

Ved splenisk marginalsone B-celle lymfom vil splenektomi oftest være indisert som det første behandlingsvalg.

Splenektomi kan også i visse tilfeller utføres for å lindre symptomer som splenomegali og hypersplenisme.

Indikasjoner

  • Splenisk marginalsone B-celle lymfom
  • Annen primær splenisk lymfom
  • Annen lymfom med miltaffeksjon

Mål

  • Avklare restsykdom
  • Kurasjon
  • Palliasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020