oncolex logo
Utskriftsdato (30.3.2020)

Nodulært lymfocyttrikt Hodgkins lymfom

Nodulært lymfocyttrikt Hodgkins lymfom rammer oftest menn i alderen 30–50 år og presenterer seg regelmessig i stadium I eller II. Lymfomet gir som regel glandelsvulst på hals, i axiller eller lysker. Mediastinum og benmarg er sjelden affisert.  

Ved nodulært lymfocyttrikt Hodgkins lymfom er prognosen meget god, selv om tilbakefall kan forekomme over tid. Ved residiv kan sykdommen også ofte kureres.

Prognosen ved nodulært lymfocyttrikt Hodgkins lymfom er meget god, selv om tilbakefall kan forekomme over tid.

 Behandling

Ved tidlige stadier (I-IIA) følger behandlingen opplegget for klassisk Hodgkins’s lymfom. Ved utbredt sykdom (IIB-IV) følges også de samme prinsipper som for klassisk HL, men en legger vanligvis til Rituximab ved hver kur.