Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved Hodgkin lymfom

Det er tre symptomer som er definert som lymfomassosierte:

 • nattesvette - defineres ved at sengetøy blir vått og må skiftes flere ganger i løpet av siste måned
 • feber - uforklarlig temperaturforhøyelse over 38 °C i minst en uke
 • vekttap - uforklarlig vektreduksjon på mer enn 10 % av kroppsvekten i løpet av de siste 6 månedene

Hvis en eller flere av disse symptomene er tilstede , angis dette som et "B-symptom". "B-symptomer" forekommer i knapt 40 % av tilfeller ved Hodgkins lymfom .

Andre symptomer kan være:

 • hudkløe 
 • gjentatte infeksjoner 
 • blødningstendens

Funn

 • Forstørrede lymfeknuter på hals, i axille eller lyske.
 • Oppfylling i abdomen. Lymfommanifestasjon kan blokkere tarmpassasjen, noe som kan føre til kvalme, brekninger og smerter i abdomen.
 • Avløpshindring av urin ved kompresjon av nyrer og urinveier. Symptomer på dette kan være lite urin, tretthet, dårlig appetitt, kvalme eller hevelse av hender og føtter.
 • Ryggsmerter, symptom på tverrsnittlesjon ved kompresjon av medulla spinalis.
 • Lymfom i mediastinum kan medføre kompresjon av luftveiene som igjen kan føre til dyspnoe og hoste.
 • Trykk mot vena cava superior kan føre til utvidete halsvener, opphovning av halsen, utstående øyne og enkelte ganger cyanose.

Funnene varierer etter hvor tumor sitter. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020