Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til Hodgkin lymfom

I de fleste tilfeller kjenner man ikke årsaken til lymfom, men forskning viser til noen mulige årsaksfaktorer.

Risikofaktorer

 • Mikrober (virus,bakterier)
  • Ebstein-Barr viruset (EBV) er inkorporert  i genomet i undergrupper av HL, men behøver likevel ikke forårsake  sykdom
 • Svekket immunforsvar
  • HIV-infeksjon   
  • Pasienter som får immunsupprimerende behandling, inkludert organtransplanterte
  • Sjeldne medfødte sykdommer
 • Løsemidler, fargestoffer og pestisider. Noen studier viser en overhyppighet av lymfom hos personer som har vært utsatt for slike stoffer.

Til tross for at det forekommer opphoping av lymfom i enkelte familier, er det ikke mulig å påvise noen sikker genetisk disposisjon.  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020