Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transtorakal perkutan finnålsaspirasjon

Gjennomføring

  • Anestesinålen stikkes inn litt etter litt samtidig som man injiserer lokalanestesi.
  • Posisjon og retning kontrolleres med jevne mellomrom med CT.
  • Når anestesinålen står ved pleura, gis resten av anestesien. Det er viktig ikke å stikke hull i pleura med anestesinålen.
  • Nålen trekkes ut.
  • En introducernål med stilett føres inn CT-veiledet.
  • Introducernålen stikkes gjennom pleura og inn i lesjonen. Man bør stikke gjennom pleura kun en gang.
  • Det settes en aspirasjonsnål inn i introduceren som kobles til en aspirasjonsspøyte med et mellomstykke.
  • Pasienten holder pusten under prøvetakingen.
  • Det aspireres fra lesjonen og materialet strykes ut på objektglass og farges. Det kan være aktuelt å ta prøver for mikrobiologisk undersøkelse og dyrkning i tillegg, eventuelt flere pistolbiopsier med litt forskjellige vinklinger av nålen.

Små pneumothorax er relativt vanlige (40%). De fleste oppstår under selve undersøkelsen og vil forsvinne av seg selv. Av og til er det behov for å legge inn et dren.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020