Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transtorakal perkutan finnålsaspirasjon

Generelt

CT-veiledet transtorakal perkutan finnåls aspirasjonscytologi (FNAC) eller biopsi utføres der det er vanskelig å få representative prøver ved bronkoskopi. Spesielt gjelder dette dersom lesjonen ligger perifert i lungen.

Teknikken har høy diagnostisk presisjon, sensitivitet og spesifisitet over 90% med hensyn på malignitet. Hos pasienter som er uegnet for kirurgi, og som har en perifert beliggende tumor kan slik prøvetaking være avgjørende for å stille en sikker diagnose.

Hvis lesjonen ligger i kontakt med pleura eller thoraxveggen kan undersøkelsen ofte utføres ultralydveiledet. 

Indikasjon

  • Tumorsuspekt lungelesjon

Mål

  • Skaffe til veie representativt materiale av lesjonen slik at cytologisk eller histologisk diagnose kan stilles.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020