Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transtorakal perkutan finnålsaspirasjon

Oppfølging

Alvorlige komplikasjoner er meget sjeldne.

  • Det tas røntgen thoraxkontroll to timer etter undersøkelsen. 
  • Det tilkommer ofte litt blødning i og omkring innstikkanalen. Dette er som regel ufarlig og stopper raskt.
  • Pasienten kan ha noe blodig ekspektorat.
  • Hvis det ikke oppstår komplikasjoner, og pasienten ikke har alvorlige komorbiditeter, kan han eller hun reise hjem samme dag.
  • Prøvesvarene foreligger vanligvis etter 2 dager.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020