Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transtorakal perkutan finnålsaspirasjon

Forberedelser

Pasienten må ha såpass god hjerte/lungestatus at hun eller han kan tåle en komplikasjon som pneumothorax eller blødning. Pasienten må kunne samarbeide, holde pusten i minst 10 sekunder og ikke hoste.

Dersom nyere CT-bilder ikke er tilgjengelige, eller tidligere bilder ikke har god kvalitet, tas ny serie før undersøkelsen utføres, som regel med intravenøs kontrastvæske.

En innstikksvei planlegges ut i fra CT-bildene. Det er ofte en fordel å ta bildene mens pasienten holder pusten etter ”vanlig” ekspirasjon. Hvis dette ikke er mulig, holdes pusten i inspirasjon. Ut fra målene på CT-bildene merkes innstikkstedet i huden på pasientens brystkasse.

  • Pasienten ligger i leie tilpasset innstikkvei.  
  • Undersøkelsen utføres i lokalanestesi.
  • Det vaskes og dekkes opp med steril hullduk.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020