Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endoskopisk ultralyd med punksjon

Gjennomføring

  • Skopet føres ned i øsofagus.
  • De aktuelle lymfeknutene fremstilles ultralydmessig, og skopet plasseres i beste posisjon.
  • Punksjonsnålen føres gjennom arbeidskanalen i skopet og med ultralydveiledning inn i lymfeknuten.
  • Ved hjelp av fram-og-tilbake bevegelser med nålen, suges celler ut fra lymfeknuten.
  • Materialet prepareres og vurderes av cytolog.
  • Prosedyren kan gjentas til representativt materiale er hentet ut.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020