Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endoskopisk ultralyd med punksjon

Forberedelser

  • Pasienten legges på siden og får lett sedasjon.
  • Lokalbedøvelse sprayes i halsen.
  • Pasienten får plassert inn et munnstykke hvor skopet føres gjennom.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020