Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endobronkial ultralydbronkoskopi med punksjon

Forberedelser

  • Undersøkelsen gjøres vanligvis i narkose. I enkelte tilfeller kan undersøkelsen også gjøres i lokalbedøvelse.  
  • Pasienten faster 8 timer før undersøkelsen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020