Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endobronkial ultralydbronkoskopi med punksjon

Generelt

Tumorens eller lymfeknutenes beliggenhet i mediastinum avgjør om det skal utføres endoskopisk ultralydveiledet finnålaspirasjon fra øsofagus (EUS) eller endobronkial ultralyd med punksjon av lymfeknuter eller tumorer i mediastinum (EBUS-TBNA). EBUS av lymfeknuter i mediastinum er en minimalt invasiv undersøkelse som gjør at pasienten kan spares for mer risikofylte undersøkelser.

Indikasjoner

  • Forstørrede lymfeknuter og/eller tumor i mediastinum.
  • Kjent lungekreft, som staging-prosedyre, for å bekrefte eller avkrefte spredning til lymfeknutene i mediastinum.
  • Mistenkt lungekreft eller mistanke om spredning av annen ondartet sykdom i mediastinum, der man ønsker å få bekreftet eller avkreftet dette, og få bekreftet hva slags histologi det i så fall dreier seg om.

Mål

  • Diagnostikk
  • Stadieinndeling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020