Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling av hjernefelt

Oppfølging

Bivirkninger av strålebehandling

Tretthet

Strålebehandling kan føre til at pasienten føler seg mer trett og slapp. Nedsatt matlyst, kvalme og smerter kan gi tretthet. Trettheten går ikke alltid over når behandlingen er ferdig.

Hudreaksjoner

Strålereaksjoner i huden er vanlig og forsterkes ved økende doser. Sårheten kan også vedvare og/eller øke frem til minst et par uker etter avsluttet strålebehandling.

Kvalme

Strålebehandling mot hodet kan i sjeldne tilfeller fremkalle kvalme. Dersom pasienten får cytostatika i tillegg vil denne kvalmen bli forsterket.

Hodepine

Ved oppstart av strålebehandling mot hodet, vil hjernevevet kunne svulme noe opp, og dette vil medføre hodepine. Paracetamol og steroider vil lindre hodepinen.

Håravfall

Bestråling mot hodet medfører ofte håravfall. I de fleste tilfeller vokser håret ut igjen etter avsluttet behandlingsserie. Store stråledoser kan imidlertid føre til varig skade av hårsekkene som gjør at hår og skjegg ikke vokser ut igjen på det bestrålte området.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020