Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling av hjernefelt

Forberedelser

Før første strålebehandling lages en individuelt tilpasset plastmaske for hodet slik at pasienten immobiliseres.

Ved CT for doseplanlegging er det svært viktig at pasienten er godt smertelindret og klarer å ligge stille på ryggen lenge. Eventuelt gis premedikasjon. Ekstradose av opiater kan også være aktuelt for pasienter som får dette. Pasienten skal ligge på et flatt undersøkelsesbord med kun en tynn madrass.

Planlegging av strålefelt (inntegning, utarbeidelse av strålefelt, nødvendige justeringer og kontroller samt forberedelse av dokumentasjon) til simulator tar vanligvis noen få dager.

Simulering foregår i disse tilfellene ”virtuelt”, kun som datasimulering. Pasientene møter dermed direkte til første behandlingsdag, noen dager etter CT-opptaket.

I hoderegionen er det mange risikoorganer med begrenset stråletoleranse som:

  • medulla spinalis
  • hjernestammen
  • glandula parotis
  • chiasma
  • indre ører
  • nervus opticus
  • linser
  • bulbus oculi

Ideelt ønskes en uniform dosefordeling over målvolumet, og ingen stråling til kritiske organer. I praksis er dette umulig å oppnå, det blir et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020