Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kurativ strålebehandling

Oppfølging

Pasienter bør evalueres 4–6 uker etter avsluttet kurativ strålebehandling (eller siste kjemoterapikur for småcellet), med tanke på behandlingsbivirkninger, og planlegging av eventuell adjuvant kjemoterapi.

Kontrollhyppigheten deretter bør være cirka hver 3. måned, og inkludere røntgenundersøkelse med enten røntgen thorax eller CT thorax. Frekvensen av CT-kontroll bør individualiseres, men en gang årlig de første årene anbefales.

Tidlige følger

Tretthet

Strålebehandlingen kan føre til at pasienten føler seg mer trett og slapp. Nedsatt matlyst, kvalme, diaré og smerter kan gi tretthet. Trettheten går ikke alltid over når behandlingen er ferdig. Ved poliklinisk behandling kan slitenhet også være forårsaket av lang transport.

Hudreaksjoner

Strålereaksjoner i huden er vanlig og forsterkes ved økende doser. Sårheten kan også vedvare og/eller øke frem til minst et par uker etter avsluttet strålebehandling. Intertriginøse områder (for eksempel under brystene) er spesielt utsatt. Lufting, saltvannsomslag og parfymefrie kremer kan hjelpe. Salver eller kremer må ikke påføres strålefeltet de siste timene før hver behandlingsseanse.

Svelgeproblemer

Strålebehandling som inkluderer større eller mindre deler av brystskilleveggen og halsen, fører til irritasjon og sårhet i svelget og spiserøret, som igjen kan medføre svelgeproblemer. Kostholdsråd, ”smøring” med fløte eller is rett før matinntak, eventuelt lokalbedøvende eller systemiske smertestillende vil hjelpe. En sjelden gang kan det være aktuelt med sondeernæring.

Lunge/luftveis-symptomer

Hevelse i vevet/slimhinnen som bestråles kan føre til midlertidig forverring av pustevansker etter de første behandlingene. Stråleindusert lungebetennelse og feber kan også forekomme i forbindelse med strålebehandling. Steroidbehandling vil kunne bli aktuelt.

Senfølger

En senfølge av stålebehandling mot lungene kan være redusert lungekapasitet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020