Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kurativ strålebehandling

Gjennomføring

Ikke-småcellet lungekreft

  • Stadium I – Strålefeltet kan begrenses til kun å inkludere tumor (GTV) med tillegg av usikkerhet og innstillingsmarginer (CTV + PTV) uten å ta med hilus og mediastinum. Det lages en CT-basert tredimensjonal doseplan. Behandlingen gis med 3 fraksjoner á 15 Gy eller 8 fraksjoner á 7 Gy. Med planlegging tar dermed denne behandlingen 2-3 uker. Alternativ behandling er 30-37 fraksjoner á 2 Gy gitt i løpet av 7-8 uker. 
  • Stadium II – Primært gis et større strålefelt ved bruk av CT-basert tredimensjonal doseplan mot tumor, inkludert patologisk forstørrede lymfeknuter (GTV) med marginer. Det gis 2 Gy x 30–37 behandlinger. Adjuvant kjemoterapi gis vanligvis..
  • Stadium IIIA/B – Strålebehandlingen gis ved bruk av CT-basert tredimensjonal doseplan med samme teknikk og dose som ved stadium II. Fraksjoneres 2 Gy x 30–33. Konkomitant cellegift gis vanligvis.

Postoperativ behandling

Etter kirurgi vil det være aktuelt med strålebehandling i følgende tilfeller:

  • Ved N2-sykdom etter lungekirurgi (pN2) bør postoperativ strålebehandling gis. CT-basert tredimensjonal doseplanteknikk mot mediastinum, 60 Gy med 2 Gy pr dagsfraksjon.
  • Ved ufrie render histopatologisk (både R1 (mikroskopisk) og R2(makroskopisk)) bør det gis 50–60 Gy, CT-basert 3-dimensjonal doseplan, 2 Gy per dagsfraksjon.

Ved N1-sykdom er det ikke indikasjon for postoperativ strålebehandling.

Småcellet lungekreft

Det gis 1,5 Gy 2 ganger daglig, totalt 30 fraksjoner (alternativt 2,8 Gy x15), CT-doseplanlagt, mot tumor og mediastinum med marginer. Patologiske lymfeknuter sett på CT-bilder/PET før oppstart med kjemoterapi må inkluderes i strålefeltet. Tidlig strålebehandling er vist å gi en liten, men signifikant overlevelsesgevinst i forhold til sen oppstart, og bør helst igangsettes mellom 2. og 3. kjemoterapitkur. Tredje kur bør tilstrebes ikke utsatt.

Ved god eller komplett respons ved evaluering 4–6 uker etter siste kjemoterapikur, bør pasienter med småcellet lungekreft tilbys profylaktisk strålebehandling mot hjernen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020