Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Pleuratapping

Forberedelser

  • Ultralyd
  • Blodstatus i henhold til gjeldende regler
  • Informere pasienten
  • Hydrocon tablett, for å forhindre hoste i forbindelse med tappingen, kan gis som premedikasjon etter legens ordinasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020