Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av småcellet lungekreft

Gjennomføring

PV-regime (cisplatin og etoposid)

Det gis fire kurer.

  • Dag 1: cisplatin og etoposid intravenøst.
  • Dag 2 og 3: etoposid intravenøst eller dag 2–4 per os.
  • Dag 22: oppstart av ny kur.

CV-regime (carboplatin og etoposid)

Det gis fire kurer. Carboplatindosen beregnes etter Calvert formel.

  • Dag 1: carboplatin og etoposid intravenøst.
  • Dag 2 og 3: etoposid intravenøst eller per os.
  • Dag 22: oppstart av ny kur.

ACO-regime (doxorubicin, cyklofosfamid og vincristin)

Det gis fire kurer.

  • Dag 1: doxorubicin, vincristin og cyklofosfamid intravenøst.
  • Dag 22: oppstart av ny kur.

Dosereduksjon

Doseredusering ved lave blodverdier
Leukocytter eller Trombocytter Cytostatikadose
³ 3,0 ³ 100 100 %
2,5–2,9 75–99  75 %
2,0–2,4 50–74  50 %
< 2,0 < 50 Utsatt kur en uke

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020