Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av ikke-småcellet lungekreft

Oppfølging

Effekten av behandlingstiltak evalueres oftest med 2–3 måneders intervall. Første kontroll bør skje 4–8 uker etter avsluttet behandling.

Evaluering inkluderer oftest bruk av røntgen eller CT thorax.

 

Noen bivirkninger av cytostatika gitt ved ikke-småcellet lungekreft  (1)

(Hyppige > 1/100, sjeldne < 1/1000)

Bivirkninger Cisplatin Carboplatin Vinorelbin Docetaxel  Gemcitabin  Premed-
trexed
Erlotinib
Benmargs-
depresjon
Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig Ikke
rapportet
Kvalme/
oppkast
Høy-
emetogen
Moderat
emetogen

Lav-
emetogen

Lav-
emetogen
Lav-
emetogen
Lav-
emetogen
Moderat
emetogen
Håravfall Sjelden Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig
Diare/
obstipasjon
Diare/
hyppig
Hyppig

Hyppig

Hyppig Hyppig Sjelden Diare/
hyppig
Mukositt/
stomatitt
Ikke
rapportert
Ikke
rapportert
Stomatitt/
hyppig
Stomatitt Stomatitt Hyppig

Stomatitt/
hyppig

Allergiske
reaksjoner
Sjelden Hyppig Sjelden Hyppig Sjelden Sjelden Ikke
rapportert
Kardiotoksisitet Sjelden Hyppig Ikke
rapportert
Hyppig Sjelden Sjelden Ikke
rapportert
Nevrologiske
symptomer
Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig Sjelden Sjelden Ikke
rapportert
Hud/negler Sjelden Hyppig Sjelden Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig
Lever Hyppig Hyppig Hyppig/
mild
Hyppig Hyppig Sjelden Hyppig
Luftveiene Ikke
rapportert
Ikke
rapportert
Ikke
rapportert
Sjelden Hyppig Ikke
rapportert
Sjelden

Ved bruk av cisplatin vil cirka 30 % av pasientene oppleve ototoksiske bivirkninger.

 

Referanse

  1. Felleskatalogen [online] [hentet 14.09.2007]; Tilgjengelig fra: URL: http://www.felleskatalogen.no

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020