Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lobektomi

Oppfølging

Pasienten følges på oppvåkingsenhet det første døgnet. Det gjøres røntgenkontroll. Hjerterytme og blodgasser analyseres.

  • Dren kan vanligvis fjernes 2-4 dager etter operasjon.
  • Pasienten kan reise hjem etter 4-7 dager.

Pasienten følges opp lokalt av lungelege eller fastlege. Når det er aktuelt med tilleggsbehandling med kjemoterapi eller strålebehandling følges pasienten opp av onkolog.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020