Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lobektomi

Gjennomføring

Torakotomi

Den vanligste operative tilgang til pleurahulene er via lateral torakotomi. Hovedsaklig benyttes en anterolateral torakotomi. Denne tilgangen gjør at det ikke er nødvendig å dele så mye muskelvev.

 • Huden over det aktuelle området insideres og bløtvevet spaltes eller mobiliseres.

Tilgangen til pleurahulen gjøres vanligvis i 5.–7. intercostalrom avhengig av hvor det ønskes best tilgang.

 • Ribbene sperres ut fra hverandre etter at intercostalmuskulaturen er delt. Da får man en god tilgang til pleurahulen og lungen.

Uansett om det skal gjøre (bi)lobektomi eller pneumonektomi så deles lungeligamentet opp til nedre lungevene.

 • Pleura åpnes rundt hele lungehilus.
 • Lungelappene vurderes – det vil si hvor veldefinerte skillene mellom lungelappene er, og hvorledes lungelappene kan skilles fra hverandre.

Lobektomi / bilobektomi

Når tumor er begrenset til en lungelapp fjerner man kun denne. Enkelte ganger er anatomien og/eller patologien slik at to lapper må fjernes.

 • Etter at lungeligament er delt og hilus åpnet, deles lappespalten helt slik at aktuell lungelapp kan fjernes fra øvrig lungevev.
 • Lungearterie (med oksygenfattig blod) og lungevene (med oksygenrikt blod) for den aktuelle lapp frigjøres og deles.
 • Bronkus til aktuell lapp fridissekeres, deles og den gjenværende stumpen lukkes.

Pneumonektomi

Tilgangen er den samme som for lobektomi. Pneumonektomi er oftest enklere og raskere å gjøre enn lobektomi.

 • Vener, arterie og bronkus fridissekeres og deles helt sentralt. Det er færre mindre grener som må deles og det er oftest ikke nødvendig å frigjøre lappespalter.
 • Etter at lunge(lapp) er fjernes sjekkes det alltid for luftlekkasje og blødninger.

Det er en økende tendens til å utdissekere flere og flere lymfeknuter og vev med lymfeknuter etter at lungevev er fjernet.

 • Alt vev som er fjernet sendes til patologisk undersøkelse.

Dren/lukking av torakotomi

Etter (bi)lobektomi legges det rutinemessig 2 dren. Ett legges basalt, for å samle opp væske og ett legges over lungetoppen for å drenere luft.

 • Drenene kobles til et aktivt sug svarende til en vannsøyle på 10–20 cm.

Etter pneumonektomi legges kun et dren, det skal ikke være aktivt sug på dette.

 • Costaene som er spent fra hverandre trekkes sammen med tykke resorberbare suturer.
 • Muskulatur som er delt sys sammen med resorberbar sutur – det samme med underhuden. Huden sutureres til slutt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020