Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lobektomi

Forberedelser

Informasjon om inngrepets art og risiko. Informasjon skal gis av operatør. Det er ønskelig at pasientens nærmeste er med under den preoperative informasjonssamtalen.

  • Inngrepet utføres i narkose og med selektiv ventilering av de to lungene. Dette gjør at ventileringen i den lungen som opereres kan stoppes og lungen faller sammen og kan ligge stille. Det er en forutsetning for god kirurgisk tilgang.
  • De fleste pasienter får lagt inn et epiduralkateter før operasjonen for god smertelindring postoperativt.
  • Pasienten legges i sideleie.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020