Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lobektomi

Utstyr

  • Toraksbrikke med en stor og en liten finochettosperre
  • Utstyr for stapling av lungevev, kar og bronkier
  • Eventuelt vevslim eller vevsplaster for å lukke luftlekkasje fra lungeflaten etter operasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020