Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved lungekreft

Lungekreft blir ofte diagnostisert sent i sykdomsforløpet fordi den gir opphav til få og vage symptomer. Tidlig diagnostikk skjer ofte på bakgrunn av et tilfeldig funn på lungerøntgen tatt i annen sammenheng.

Symptomene som oppstår avhenger av svulstens lokalisasjon, lokoregional spredning og eventuelt effekt av fjernspredning.

Vanlige symptomer:

 • Hoste. De fleste pasienten har røykhoste og det er viktig å være oppmerksom på endret hostemønster.
 • Dyspnoe kan være et symptom på lungekreftrelatert bronkial stenose. En annen årsak kan være malign pleuraeffusjon og eventuelt perikardvæske.
 • Hemoptyse kan oppstå når svulsten har brutt igjennom bronkialslimhinnen. Det er sjelden snakk om kraftige blødninger, men det kan forekomme. Det begynner ofte med små blodstriper i ekspektoratet.
 • Luftveisinfeksjoner er ofte en følgetilstand av bronkial obstruksjon. Av og til oppdages lungekreft ved utredning av en bronkopneumoni eller lungeabsess.
 • Smerter kan forekomme på grunn av store atalektaser med infeksjoner. Som oftest er det et symptom på langtkommen kreftsykdom med direkte affeksjon av brystvegg eller pleura.
 • Ved langtkommen sykdom ses ofte generelle symptomer som redusert appetitt, vekttap og tretthet.

Symptomer på akutte tilstander

 • Kompresjon av luftveiene (dyspnoe/stridor, tachypnoe, hoste)
 • Vena cava superior syndrom (dyspnoe/stridor, tachypnoe, økte venetegninger på overkroppen, ødem i ansiktet og på hals/armer, brystsmerter, svelgebesvær, stemmebåndsparese)
 • Hyperkalsemi (konfusjon, somnolens, kvalme/brekninger, muskelsmerter, polyuri, obstipasjon, dehydrering)
 • Truende tverrsnittslesjon (redusert kraft og/eller sensibilitet, smerte, inkontinens, svekket koordinasjon)

Paraneoplastiske syndromer

Paraneoplastiske syndromer er de sykdomsbilder som skyldes fjerneffekter av maligne svulster. Disse forekommer hyppigere ved lungekreft, spesielt småcellet, enn ved andre kreftsykdommer.

Noen aktuelle symptomer og funn:

 • Endokrine (Hyperkalsemi, Cushing-syndrom, SIADH-syndrom)
 • Nevrologiske (Lambert-Eaton-syndrom (gradvis svekkelse av kraft i underekstremiteter), encefalopati, perifer nevropati)
 • Hematologiske (anemi, leukemoide reaksjoner, trombocytose eller trombocytopeni)
 • Kutane (hyperkeratose, dermatomyositt)
 • Andre (nefrotisk syndrom, anoreksi, clubbing)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020