Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for lungekreft

Lungekreft vil ubehandlet nesten uten unntak danne metastaser, på grunn av innvekst i lymfekar eller blodkar. 

Lymfogen spredning er den vanligste første spredningsvei.

  • Svulster i underlapp drenerer vanligvis via bakre mediastinum til subcarinale lymfeknuter.
  • Svulster i høyre overlapp drenerer vanligvis til øvre mediastinum.
  • Svulster i venstre overlapp drenerer vanligvis til fremre mediastinum, samt til øvre mediastinum i 1/3 av tilfellene.
  • Retrograd lymfedrenasje til pleura kan forekomme, spesielt ved perifere svulster.

Hematogen spredning til andre organer forekommer også hyppig.

De vanligste lokalisasjonene er:

  • annen lungelapp
  • skjelett
  • lever
  • binyrer
  • hjerne

Primærsvulsten kan også spre seg ved direkte innvekst i naboorganer, slik som mediastinal pleura, mediastinale organer, diafragma, brystvegg eller vertebrae.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020