oncolex logo
Utskriftsdato 5.7.2020

Prognose for lungekreft

Fem-års overlevelse er opptil 65 % blant opererte pasienter med tidlig oppdaget ikke-småcellet lungekreft, mens langtidsoverlevelsen er 1 % hos dem som har spredning.

Uten operasjon er prognosen ikke vesentlig forskjellig ved småcellet og ikke-småcellet lungekarsinom.

For småcellet lungekreft er langtidsoverlevelse ved begrenset sykdom 15 % og ved utbredt sykdom er den 0–1 % (20).

I perioden 2007-11 var fem-års relativ overlevelse for alle stadier 12,1 % for menn og 16,8 % for kvinner.

For lokalisert sykdom (Stadium I, II) er prognosen bedre. I perioden 2007-2011 var fem års overlevelse for menn 40,2 %, og 50,5 % for kvinner.

Adenokarsinomer har en noe dårligere prognose enn plateepitelkarsinomer, mens storcellede karsinomer har dårligst prognose.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med lungekreft, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

Prognostiske faktorer

Ved lungekreft betyr prognostiske faktorer og sykdomsutbredelse ved diagnose mer for prognosen enn behandlingen som pasienten får.

Dårlige prognostiske faktorer

 • WHO/ECOG-status ≥ 2
 • Største tumordiameter ≥ 9 cm
 • Vekttap > 5–10 % de siste 3 måneder

Gode prognostiske faktorer

 • WHO/ECOG-status < 2
 • Største tumordiameter < 9 cm
 • Vekttap < 5–10 % de siste 3 måneder

WHO – performance status

 • 0: I stand til å utføre alle normale aktiviteter uten restriksjoner.
 • 1: Innskrenking i belastende aktiviteter, men oppegående og i stand til å utføre lettere arbeid.
 • 2: Mobil og selvhjulpen, men ikke i stand til å utføre noe arbeid. Oppegående mer enn 50 % av dagen.
 • 3: Selvhjulpen i begrenset grad. Bundet til seng eller stol mer enn 50 % av dagtid.
 • 4: Helt ute av stand til å stelle seg selv.