Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Pakkeforløp for lungekreft

Røntgen toraks (front og side) bør tas snarlig og primært innen en virkedag når en pasient har symptomer som gir mistanke om lungekreft. Alternativt kan fastlege henvise direkte til CT toraks.

Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om lungekreft oppstår når:

  • Røntgen eller CT toraks viser malignitetssuspekt forandring i lunge, inklusiv ensidig pleuravæske oglungefortetninger som går langsomt tilbake
  • Biopsi tyder på at det foreligger kreftsykdom med primært utgangspunkt i lungen.

Pasienter bør også uten opphold og uten å vente på svar på røntgen toraks henvises til "Pakkeforløp for lungekreft" ved:

  • Vedvarende hemoptyse i mer enn en uke hos røykere/eks-røykere over 40 år.
  • Tegn på obstruksjon av vena cava superior: Øyeblikkelig hjelp-henvisning bør vurderes
  • Stridor: Øyeblikkelig hjelp-henvisning bør vurderes ved fortsatt klinisk mistanke om lungekreft til tross for normale eller uspesifikke funn ved røntgen toraks skal pasienten henvises til Pakkeforløp for lungekreft.

Helsedirektoratet

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020