Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved lungekreft

Symptomene ved lungekreft er ofte sparsomme og vage, slik at det vil være en rekke aktuelle differensialdiagnoser før man stiller diagnosen lungekreft.

Ved funn av fortetning på røntgen/CT vil flere diagnoser være mulige.

De vanligste differensialdiagnosene er:

  • infeksjoner, inkludert tuberkulose 
  • sarkoidose
  • atelektase
  • abscesser
  • lungeinfarkt
  • fibrose
  • benigne tumores (hamartomas)
  • spredning fra andre kreftformer
  • andre primære maligne sykdommer i mediastinum, for eksempel lymfom eller thymom 

Pasientens alder og røykestatus vil gi en pekepinn på om lungekreft er en sannsynlig årsak til fortetning på et lungerøntgen. Ved alder under 30 år og ingen røykeanamnese er denne diagnosen lite sannsynlig, mens hos en pasient over 40 år med røykehistorie er lungekreftdiagnosen aktuell.

For å komme nærmere en diagnose er første steg å gjøre CT-thorax. Sammenligning med tidligere bilder kan vise om funnet er nytilkommet, og gi en pekepinn på eventuell veksthastighet.

Massiv kalsifisering gjør lungekreftdiagnosen lite sannsynlig, mens dette er vanlig ved hamartomas, tuberkulomer og sopp-granulomer.

Innvekst i naboorganer, som brystvegg, er nærmest diagnostisk for malignitet. Spesielt i lungetoppen ses dette hyppig (Pancoast-tumor).

Form, kavitering, størrelse og multiplisitet, enten intra- eller ekstratorakalt, er andre tegn på malignitet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020