oncolex logo
Utskriftsdato 10.12.2019

Årsaker til lungekreft

Røyking er hovedårsaken til lungekreft. Rundt 90 % av sykdomstilfellene skyldes røyking (17, 18).

Risikofaktorer

Risikoen for lungekreft øker med antall sigaretter som røykes, antall røykeår, tidlig røykestart, mengde tjære og nikotininnhold, og bruk av rulletobakk og sigaretter uten filter (19, 20).

Passiv røyking utgjør også en risikofaktor. Risikoen for å utvikle lungekreft stiger med 20–30 % når man bor sammen med en røyker i forhold til om man lever i et ikke-røykende forhold (21).

Andre risikofaktorer kan være luftforurensning, radongass, asbest-, nikkel- og kromeksponering (22).