Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av leverkreft

Pasienter som har gjennomgått potensielt kurativ behandling for primær leverkreft bør følges med kontroll hver 3. måned det første året, deretter hver 6. måned. Frekvensen og varighet av kontroll individualiseres etter behandlingsmodalitet og eventuell tilgrunnliggende leversykdom. 

Det første året bør pasienten kontrolleres på leversenteret der behandlingen ble utført, senere kontroller kan eventuelt gjøres i samarbeid med hjemsykehus dersom geografiske forhold tilsier dette.

Alle levertransplanterte pasienter inngår i Rikshospitalets særskilte kontrollopplegg. Ved reseksjon eller Radiofrekvensablasjon er det en betydelig residivfare, og kontrollene bør derfor fortsette i 5 år.

Ved kontrollene gjøres:

  • CT lever (3 fase) /eventuelt MR
  • Ultralyd lever med kontrastforsterkning
  • CT thorax
  • Blodprøver (blant annet leverprøver, kreftmarkører). Hos pasienter som før behandling hadde forhøyede verdier av cancermarkører (AFP/CA19-9) kan nivået postoperativt gi prognostisk informasjon.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020