Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av leverkreft

Diagnose stilles ved en kombinasjon av:

  • ultralydundersøkelse med kontrast
  • MR/CT, eventuelt med kontrast (3 fase)
  • blodprøver (AFP, PIVKA II)

I 9 av 10 tilfeller er radiologi (karakteristisk oppladningsmønster ved to modaliteter) og blodprøver tilstekkelig for å stille diagnosen. I 10 % av tilfellene ved HCC, der det er flere små lesjoner og levercirrhose, kan det være nødvendig å ta en finnåls- eller grovnålsbiopsi. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020