Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av leverkreft

En stor andel av pasientene har primær leversykdom, for eksempel virushepatitt, kronisk autoimmun sykdom, som vil være avgjørende for valg av behandling.

I enkelte tilfeller kan sykdommen behandles kirurgisk. Forutsetningen for dette er at tumor ikke er for stor og at den er tilgjengelig for kirurgi. Inngrepet er omfattende.  

  • Ved en leverreseksjon fjernes den delen av leveren der primærtumor eller metastasene sitter.
  • Levertransplantasjon vurderes etter spesielle kriterier.
  • Radiofrekvensablasjon av mindre svulster er et nytt behandlingstilbud. Metoden representerer et framskritt i behandlingen av multicentrisk kreft av leveren. Multicentrisk kreft i lever har til nå vært meget vanskelig å behandle.

Kjemoterapi er aktuelt enten alene eller som supplement til kirurgi. Strålebehandling spiller derimot en beskjeden rolle i behandlingen av leverkreft, fordi leveren er strålefølsom og fort tar skade av ioniserende stråler.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020