Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved leverkreft

Ekstern strålebehandling kan vurderes ved lokalisert begrenset sykdom, og kan gi tumorregress og bedret overlevelse (7), men krever høy stråledose. Stereotaktisk strålebehandling kan være et behandlingalternativ hos pasienter med begrenset antall og størrelse av tumorforandringer i lever.  

 Alvorlige bivikningene etter strålebehandling kan være:

  • leversvikt
  • hypoalbuminemi
  • acites

Protonbehandling ved HCC ser lovende ut (8).

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020