oncolex logo
Utskriftsdato (11.8.2020)

Stråleterapi ved leverkreft

Ekstern strålebehandling kan vurderes ved lokalisert begrenset sykdom, og kan gi tumorregress og bedret overlevelse (7), men krever høy stråledose. Stereotaktisk strålebehandling kan være et behandlingalternativ hos pasienter med begrenset antall og størrelse av tumorforandringer i lever.  

 Alvorlige bivikningene etter strålebehandling kan være:

  • leversvikt
  • hypoalbuminemi
  • acites

Protonbehandling ved HCC ser lovende ut (8).