Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radiofrekvensablasjon av leversvulster

Oppfølging

  • Det er vanlig med feber av noen dagers varighet på grunn av nedbrytingstoffene etter vevsødeleggelse. Dersom feberen oppstår/stiger etter 3. postoperative dag, kan det skyldes abcessdannelse (sjelden).
  • Det gjøres CT-undersøkelse dagen etter.

Kontroll

Pasienten kommer til kontroll en måned etter inngrepet. Videre følges pasienten opp hver 3. måned i 2 år, deretter en gang årlig.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020