Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radiofrekvensablasjon av leversvulster

Gjennomføring

Radiofrekvensablasjon gjennomføres, under ultralydveiledning, enten ved perkutan, laparoskopisk eller åpen tilgang.

  • 2 elektroder festes på hvert lår og kobles til en vekselsstrømgenerator.
  • En liten aktiv nålelektrode plasseres i tumor.
  • Nålelektroden kobles til en vekselsstrømsgenerator og etablerer en strømkrets gjennom pasienten.
  • Vekselstrøm fører til friksjonsoppvarming av vevet nær den aktive elektroden.
  • Levervevet varmes opp i 5–10 minutter to ganger. Svulsten og en liten brem normalt vev ødelegges.
  • Man gir ultralydkontrast for å se om den nekrosen man har laget har tilstrekkelig størrelse i forhold til den opprinnelige tumor. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020