Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radiofrekvensablasjon av leversvulster

Generelt

Ved radiofrekvensablasjon ødelegges tumor ved hjelp av radiofrekvensenergi. Høyfrekvent vekselstrøm (400 000–1 250 000 Hz) føres i tumoren via en nålelektrode enten ved perkutan, laparoskopisk eller åpen tilgang, under ultralydveiledning.

Nålen består av en ytre del og en indre bevegelig del. Når man skyver den indre delen fram, kommer flere ekspanderende spiler fram og bretter seg ut omtrent som en "paraply". Nålen er isolert, bortsett fra den nederste centimeter og de ekspanderende spilene. En ledning kobles på nålen og forbindes med en generator som lager høyfrekvent vekselstrøm. Denne strømmen går frem og tilbake mellom nålen og 4 plateformede elektroder som er festet på begge lårene til pasienten. Når generatoren skrus på, oppstår det ionisk agitasjon i vevet, som et resultat av ionenes forsøk på å følge retningsforandringene forårsaket av vekselstrømmen. Friksjonsvarme oppstår ved nålen og fører til nekrose av cellevevet. 

En regner med at det foreligger nekrose i alt levervev som varmes opp til over 50–55 ºC i 5–10 minutter.

Radiofrekvensablasjon skiller seg fra andre typer vevsablasjon ved at det er vevet rundt nålen, og ikke selve nålen, som blir oppvarmet.

Radiofrekvensablasjon kan benyttes som et supplement til leverreseksjon, eller som eneste behandling.

Indikasjoner

  • Leversvulster som er mindre enn 4 cm i diameter.
  • Pasienter som enten har for dårlig leverfunksjon eller for dårlig allmenntilstand.
  • Pasienter med levermetastaser fra kolorektalkreft eller nevroendokrine tumorer hvor metastasene er begrenset i størrelse og antall.

Mål

  • Kurasjon
  • Palliasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020