Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Leverreseksjon

Generelt

Leveren er et svært karrikt organ med dobbel blodforsyning. Den forsynes arterielt fra leverarterien og venøst fra den store portvenen som drenerer alt blod fra tarmene. Blodet dreneres videre fra leveren via de tre levervenene som munner i vena cava tett ved hjertets høyre forkammer. Det er derfor viktig å kjenne til forløpet av disse karstrukturer når man deler en lever kirurgisk og gjenværende levervev må ha et intakt veneavløp. Valg av operasjonsmetode tas etter nøye vurdering av tumors størrelse og beliggenhet i forhold til de store blodkar.

Leverreseksjon kan enten gjøres med tradisjonell, åpen reseksjon eller med laparaskopisk teknikk. Begge metoder tillater både større, formelle reseksjoner, som følger anatomiske strukturer som blodkar og galleveier og mindre lokale (vevssparende) reseksjoner der inngrepet begrenses til å fjerne selve svulsten med et minimum av omliggende friskt levervev.

Ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet utføres de fleste større reseksjonsinngrep og i alle tilfeller hvor det er affeksjon av blodkar som krever kar-rekonstruksjon utføres leverreseksjon med åpen kirurgi. Laparoskopisk kirurgi foretrekkes ved de fleste lokale reseksjoner, ved lateral venstresidig reseksjon (segment 2/3) og i selekterte tilfeller av større, formelle reseksjoner. Tidligere leverreseksjoner er ikke til hinder for laparoskopisk kirurgi.

Avhengig av leverens størrelse og kvalitet på gjenværende vev kan opp til 80 % av leveren fjernes. Regenerasjon av nytt levervev skjer i løpet av noen måneder.

Formell reseksjon

Leveren er delt inn i 8 segmenter. Venstre leverlapp utgjøres av segment 1–4 mens høyre lapp består av segmentene 5–8 og skillet mellom de to lappene defineres av delingen av portvenen i høyre og venstre portvenegren. Ligamentum falciforme definerer skillet mellom venstre leverlapps segment 4 og segment 2/3.

Ved en formell reseksjon (anatomisk reseksjon/segmentectomi/lobectomi) følges leverens vaskulære og biliære (gallegangs) anatomi, og de tradisjonelle reseksjoner kan defineres som følger:

  • Lateral venstresidig reseksjon: Fjernelse av segment 2 og 3 (Reseksjon av cirka 20 % av leverens volum).
  • Formell venstresidig reseksjon: Fjernelse av segment 1–4. Noen ganger lar man segment 1 stå igjen (cirka 40 % reseksjon)
  • Formell høyresidig reseksjon: segment 5–8 pluss galleblæren fjernes (cirka 60 %)
  • Utvidet høyresidig reseksjon: segment 5–8 pluss hele eller deler av segment 4 fjernes (opptil 80 % fjernes, ofte etter forbehandling med portvene-embolisering)

Ikke-formell reseksjon

Man fjerner selve svulsten med en margin med cirka 1 cm hele veien rundt (lokal, non-anatomisk reseksjon/ kile-reseksjon). Dette kan være vanskelig dersom tumor sitter rundt store kar. Denne metoden kan også benyttes ved flere små metastaser (flere kilereseksjoner).

Indikasjoner

  • Primær leverkreft
  • Kreft i intrahepatiske galleveier
  • Metastaser til lever

Mål

  • Komplett fjerning av kreftvev

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020