oncolex logo
Utskriftsdato 6.6.2020

Symptomer ved leverkreft

Hepatocellulært karsinom (HCC) og Intrahepatisk kolangiokarsinom (IHCC) starter ofte med mer ukarakteristisk symptomatologi. IHCC gir få symptomer og gir seg til kjenne først når tumor har nådd betydelig størrelse. 

Hvis leverkreft får utvikle seg vil den etter en tid gi symptomer som:

  • vekttap
  • nedsatt allmenntilstand
  • diffust ubehag i området
  • dårlig appetitt
  • ikterus
  • stor mage
  • hovne ankler
  • eventuelt feber

HCC oppdages ofte hos pasienter som går til kontroll for erkjent leversykdom. Funn blir da oftest gjort på CT eller ved UL. Stigning i α-føtoprotein (tumormarkør) gir også mistanke om HCC, men bare halvparten av dem som får HCC i Norge har forhøyet α-føtoprotein.