Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved leverkreft

Hepatocellulært karsinom (HCC) og Intrahepatisk kolangiokarsinom (IHCC) starter ofte med mer ukarakteristisk symptomatologi. IHCC gir få symptomer og gir seg til kjenne først når tumor har nådd betydelig størrelse. 

Hvis leverkreft får utvikle seg vil den etter en tid gi symptomer som:

  • vekttap
  • nedsatt allmenntilstand
  • diffust ubehag i området
  • dårlig appetitt
  • ikterus
  • stor mage
  • hovne ankler
  • eventuelt feber

HCC oppdages ofte hos pasienter som går til kontroll for erkjent leversykdom. Funn blir da oftest gjort på CT eller ved UL. Stigning i α-føtoprotein (tumormarkør) gir også mistanke om HCC, men bare halvparten av dem som får HCC i Norge har forhøyet α-føtoprotein.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020