Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved leverkreft

TNM-klassifikasjon

TNM-systemet betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" betegner utbredelsen av den lokale tumor i og omkring leveren. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" uttrykker fjernmetastaser.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering (TNM) og den patologiske klassifisering (pTNM).

Denne klassifikasjonen er beregnet primært på hepatocellulært karsinom (HCC). Den kan også brukes for intrahepatisk kolangiokarsinom (IHCC).

Primærtumor (T)

 • TX – primærtumor kan ikke vurderes.
 • T0 – ikke erkjent primærtumor.

 

 • T1 – en enkel tumor uten vaskulær innvekst.
 • T2 – en enkel tumor med vaskulær innvekst, eller flere tumorer, ingen over 5 cm i den største diameter.

 

 • T3 – flere tumorer større enn 5 cm eller tumor som inkluderer en større gren av lever- eller portvenen.
 • T4 – tumor med direkte innvekst av andre organer utenom galleblæren eller med perforasjon av viscerale peritoneum.

Regionale lymfeknuter (N)

 • NX – regionale lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0 – ingen regionale lymfeknuter
 • N1 – regionale lymfeknute metastaser

Metastaser (M)

 • MX – fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0 – ingen fjernmetastaser
 • M1 – fjernmetastaser

 

Stadieinndeling

Stadium I

Stadium II 

Stadium III

Stadium IV

T1 N0 M0

 

     A   B  C

   T1–4 NX–1 M1

 

T2 N0 M0

 

 

T3 N0 M0

 

 

T4 N0 M0

 

 

T1–4 N1 M0

 

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020