Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for leverkreft

Ved hepatocellulært karsinom foregår spredningen vesentlig hematogent. 

Hepatocellulært karsinom og intrahepatisk kolangiokarsinom metastaserer hovedsaklig til lymfeglandler, lunger og skjelett.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020