Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for leverkreft

Dårlige prognostiske faktorer

  • Store tumorer > 10 cm
  • Gjennomvekst av leverkapsel
  • Karaffeksjon
  • Glandelaffeksjon
 

5-års relativ overlevelse for pasienter med leverkreft, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020