Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til leverkreft

Kronisk inflammasjon, ofte i sammenheng med hepatotrofe virus, aflatoxin eller alkohol, ses i forbindelse med utviklingen av hepatocellulært karsinom (HCC).

Et vanlig estimat er at cirka 80 % av pasientene har levercirrhose ved diagnosetidspunktet. Det er også kjent at HCC kan utvikles uten påvisbar leversykdom. Dette er vanligere i Norge enn i andre deler av verden. Imidlertid er prevalensen at hepatitt, spesielt hepatitt C, er økende i Norge og om noen år kan det forventes at frekvensen av HCC vil stige.

Ved intrahepatisk kolangiokarsinom (IHCC) er etiologien i de fleste tilfeller ukjent, men kronisk infeksjoner, hepatolithiasis, gallegangsanomalier og biliært cystadenom kan føre til utvikling av IHCC.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020