Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i lever

Den hyppigste typen leverkreft er metastaser til leveren, ofte fra tykktarms- eller endetarmskreft, men det kan også oppstå kreft primært i leveren.

Primær leverkreft deles inn i:

  • Hepatocelluært karsinom – HCC (90 %)
  • Intrahepatisk kolangiokarsinom – IHCC   (10 %)

Leveren er den største kjertelen i kroppen og veier cirka 1,5 kg hos en voksen person. Den ligger i høyre hypokondrium, oppunder diafragma. Den er delt i to store lapper der den høyre er størst. Høyre og venstre portvenegren angir høyre og venstre leverlapp, og ligamentum falciforme danner et skille. Det meste av overflaten er dekket av peritoneum.  

Forekomst

HCC forekommer sjelden i Norge, men er en av de vanligste kreftsykdommene på verdensbasis. HCC forekommer hyppigst hos menn. IHCC er ikke så hyppig som HCC, men frekvensen er økende.

I 2018 var det 321 personer som fikk diagnostisert primær leverkreft, 211 menn og 110 kvinner (1). 

 

Aldersspesifikk forekomst av leverkreft, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av leverkreft, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020