Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spinalpunksjon for diagnostikk og intrathekal administrering av cytostatika

Gjennomføring

 • Pasienten ligger på siden i maksimalt flektert stilling eller sitter fremoverbøyd på sengekanten (”skyter katterygg”) - i denne stillingen blir ligamentum flavum tilgjengelig
 • Hjelp pasienten til å bli liggende i denne stillingen under hele undersøkelsen
 • Vask området med klorhexidin
 • Trekk en linje mellom hoftekammenes høyeste punkter - denne linjen krysser ryggraden rett over L4
 • Merk av området med en penn
 • Ved behov settes lokalbedøvelse
 • For å unngå duralekkasje, anbefales det å bruke tynn nål (25 G, det vil si 0,5 mm eller tynnere)
 • Injiser lumbalnålen mellom L3 og L4 (eller L4 og L5). Nøyaktig identifisering av injiseringsstedet er vanskelig.
 • Nålen stikkes inn på midtlinjen eller sideveis og vinkles horisontalt og sagittalt, tilstrekkelig til å komme gjennom ligamentum flavum i eller svært nær midtlinjen
 • Rimelig konstant motstand merkes i vevet inntil man treffer ligamentum flavum, som kan by på noe større motstand
 • Når nålen kommer inn i epiduralrommet merkes mindre motstand (som et lite ”knepp”) - avstand hud–durasekk er vanligvis 40–50 mm
 • Gå forsiktig videre gjennom dura-arachnoid mater
 • Dra forsiktig ut mandrengen og sjekk om det kommer spinalvæske - gjør dette sterilt, slik at det kan det gjentas om man er usikker på om man har gått inn på riktig sted
 • Dråpetakten på spinalvæsken som kommer ut overskrider sjelden 1 dråpe per sekund
 • De første dråpene lar man dryppe fritt da de kan være blodtilblandet etter stikkingen
 • Etter at ønsket mengde spinalvæske er tappet ut til eventuell prøve, kan cytostatika injiseres
 • Nålen fjernes og plasteret settes på
 • Pasienten hjelpes tilbake til flatt leie

Celletelling og undersøkelse med hensyn til protein og glucose

 • 1 rør (uten tilsetning) med minimum 20 dråper (1 ml) merket spinalvæske til glucose, protein og celler
 • 1 rør med minimum 60 dråper (3 ml) til cytologi og flowcytometri

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020