Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Oppfølging

  • Minimal risiko for komplikasjoner
  • Ved antikoagulasjon/trombocytopeni observeres det for lokal blødning - eventuell kompresjon
  • Bandasjen skal holdes ren og tørr i 4–5 dager - bruk dusjbandasje
  • Hvis strips er satt på kan disse fjernes etter 7 dager
  • Ellers ingen restriksjoner eller observasjoner
  • Informer pasienten om at han/hun kan ta Paracet® ved eventuelle smerter når bedøvelsen går ut.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020