Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av kronisk myelogen leukemi

Funn

Typiske funn er leukocytose, og klinisk undersøkelse avdekker oftest splenomegali.

Vanligst er neutrofile granulocytter og myelocytter i perifert blod > 50 x 109/l (blodbildet ser ut som benmarg) , trombocyttallet kan være høyt, normalt eller lavt og anemi er ofte tilstede.

Basofili er meget vanlig. Benmargen er sterkt cellerik og domineres av granulocytopoiese som modner helt ut i kronisk fase.

Diagnosen bekreftes ved tilstedeværelsen av Philadelphiakromosom i cytogenetisk analyse av benmarg/perifert blod og ved påvisning av BCR-ABL ved PCR-analyse i perifert blod.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020