Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av kronisk myelogen leukemi

Utredning

Mange KML-pasienter diagnostiseres i dag før de har rukket å utvikle symptomer, i forbindelse med helseundersøkelser eller rutinekontroller av blodverdiene. Leukocytose og stor milt gir mistanke om sykdommen.

Anamnese og kliniske undersøkelser

Kartlegge generelle leukemisymptomer og hyperviskositetssymptomer som kan oppstå ved kronisk myelogen leukemi.

Blodprøver

 • Hb
 • Leukocytter med differensialtelling
 • Trombocytter
 • S-LD
 • Urinsyre
 • Leverprøver
 • Nyrefunksjonsprøver
 • BCR-ABL PCRanalyse

Blodutstryk

 • Morfologisk vurdering

Benmargsaspirat/biopsi

 • Morfologisk vurdering
 • Cytogenetisk undersøkelse 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020